Przetwarzanie danych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:
1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest ANKORA SP. Z O.O. z siedziba w Skawinie (32-050), ul. Piłsudskiego 23

2. Przetwarzamy następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres wysyłkowy,
 • adres e-mail,
 • miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe,
 • dane dotyczące zdarzeń gospodarczych,
 • Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • ofertowania;
 • obsługa przedsprzedażowa;
 • zawarcie i realizacja umowy;
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora;
 • wystawianie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych,
 • realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem
 • obsługa posprzedażowa produktów i usług oferowanych przez administratora;
 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

1. Podstawą przetwarzania jest:

 1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit
  a) RODO lub
 2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane
  są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
 3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ANKORA Sp. z o.o. przez stronę
  trzecią – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy
  informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe,
  REGON oraz inne powszechnie dostępne informacje udostępniane jawnie, takie jak
  firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i
  marketingowe.

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym osobom/podmiotom:

 • podmiotom, z którymi ANKORA Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy
  księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe.
 • wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz
  osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem
  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z
  obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia
  skargi do właściwego organu nadzorczego.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa lub ochrony Państwa danych
osobowych.

4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia zgody.

5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych
osobowych;

7. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym
zakresie. Dostęp do systemów zawierających dane zabezpieczony jest indywidualnym hasłem
dla każdego uprawnionego użytkownika.

8. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się
pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina lub na adres poczty elektronicznej:
biuro@ankora.com.pl

Przetwarzanie danych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:
1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest ANKORA SP. Z O.O. z siedziba w Skawinie (32-050), ul. Piłsudskiego 23

2. Przetwarzamy następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres wysyłkowy,
 • adres e-mail,
 • miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe,
 • dane dotyczące zdarzeń gospodarczych,
 • Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • ofertowania;
 • obsługa przedsprzedażowa;
 • zawarcie i realizacja umowy;
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora;
 • wystawianie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych,
 • realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem
 • obsługa posprzedażowa produktów i usług oferowanych przez administratora;
 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

1. Podstawą przetwarzania jest:

 1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit
  a) RODO lub
 2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane
  są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
 3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ANKORA Sp. z o.o. przez stronę
  trzecią – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy
  informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe,
  REGON oraz inne powszechnie dostępne informacje udostępniane jawnie, takie jak
  firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i
  marketingowe.

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym osobom/podmiotom:

 • podmiotom, z którymi ANKORA Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy
  księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe.
 • wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz
  osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem
  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z
  obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia
  skargi do właściwego organu nadzorczego.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa lub ochrony Państwa danych
osobowych.

4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia zgody.

5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych
osobowych;

7. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym
zakresie. Dostęp do systemów zawierających dane zabezpieczony jest indywidualnym hasłem
dla każdego uprawnionego użytkownika.

8. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się
pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina lub na adres poczty elektronicznej:
biuro@ankora.com.pl